O nas

Misja:

Misją naszego stowarzyszenia jest:

  • promocja zdrowia,
  • profilaktyka zaburzeń psychicznych,
  • praca z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i innymi rodzajami trudności natury psychicznej, w tym
  • szczególne pochylenie się nad problemami osób z niepełnosprawnościami fizycznymi,
  • wsparcie psychologiczne w procesie włączania społecznego.

 

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
  • świadczenie szeroko pojętej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
  • współpracę z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w obszarze psychiatrii, psychologii i problemów społecznych.

 

Wizja:

Świat, w którym coraz więcej ludzi potrafi i lubi ze sobą bezpośrednio rozmawiać, w którym człowiek ma odwagę żyć własnym życiem, podejmować swoje decyzje, realizuje marzenia i pasje – w kulturze wzajemnej uważności i dbałości ludzi o siebie.

 

Wartości:

otwartość, świadomość, aktywność, rozwój, mądrość, człowieczeństwo, afirmacja życia