Członkowie

lek. med. Alina Czerniak – dyrektor do spraw medycznych Konińskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, specjalista psychiatra psychoterapeuta. Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2000 roku zdałam egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia w dziedzinie psychiatrii. Ukończyłam też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, a w  roku  2011 ukończyłam  czteroletnie  podyplomowe  studia  psychoterapii  organizowane  przez Polski Instytut Ericksonowski  w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej związana jestem z lecznictwem ambulatoryjnym – Wojewódzka Przychodnia Zdrowa Psychicznego w Koninie, Koniński Ośrodek Zdrowia Psychicznego, a obecnie Konińskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Uczestniczyłam w bardzo wielu konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą z dziedziny psychiatrii, interny, psychosomatyki, psychogeriatrii. Regularnie też uczestniczę w kursach psychoterapetycznych (m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Kurs Terapii Systemowej, regularne superwizowanie procesów psychoterapetycznych). Szkolę lekarzy w trakcie obowiązkowego stażu cząstkowego z dziedziny psychiatrii.

Alina Czerniak

lek. med. Jacek Czerniak – dyrektor KCZP

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracując w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a następnie w dziedzinie medycyny rodzinnej. Od 1994 roku prowadzę Gabinet Prywatny, a od 1999 do 2008 prowadziłem również ze wspólniczką  niepubliczny zakład opieki zdrowotnej  świadczący usługi w zakresie  podstawowej opieki zdrowotnej. Od 2008 roku wraz z żoną lekarzem psychiatrą prowadzę podmiot leczniczy o profilu świadczącym usługi  w zakresie opieki psychiatrycznej posiadający umowę z NFZ. W roku 2004 ukończyłem studia podyplomowe “Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie poza działalnością administracyjna pracuję przede wszystkim  z pacjentami ciężko chorymi  w hospicjum stacjonarnym,  specjalizując się  w tej dziedzinie. Po odbyciu szkolenia i stażu w Instytucie Ludzkiej Rozrodczości  w Omaha (Nebraska, USA) uzyskałem tytuł konsultanta  medycznego w Naprotechnology. Dzięki temu udzielam wsparcia małżeństwom z problemem niepłodności. Od początku mojej pracy zawodowej  uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje i zyskując nowe umiejętności.

Jacek Czerniak

Danuta Żak – Grzechowska – psycholog kliniczny

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia. W 1997 r. zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. W 2013 r. kończę  czteroletnie podyplomowe studia psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach, sympozjach naukowych, w tym odbyłam cykl szkoleniowy „Terapia rodzin” oraz staż w Oddziale Psychoterapii w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach rozpoczęłam pracę zawodową – najpierw w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Koninie, następnie w Konińskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, a obecnie pracuję w Konińskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo przez okres 10 lat prowadziłam Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie i Telefon Zaufania w Kazimierzu Biskupim, udzielając wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce psychologicznej z uwzględnieniem testów psychologicznych. Głównym jednak obszarem mojej pracy jest wszechstronna pomoc psychologiczna – od wsparcia i interwencji kryzysowych po psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Przebieg prowadzonych przeze mnie psychoterapii jest poddawany regularnej superwizji. Bliskie mi są wartości chrześcijańskie, a w wolnym czasie radość sprawia mi rodzinne muzykowanie i leśne wędrówki z fotografowaniem przyrody.

Danusia 1

Irmina Bobowska – psycholog

Psycholog, słuchaczka piątego roku podyplomowych studiów w zakresie specjalizacji w  psychologii klinicznej. Psychoterapeutka pod superwizją. Ukończyłam czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz liczne szkolenia w zakresie terapii ericksonowskiej.  Doświadczenie kliniczne w zawodzie zdobywałam pracując kilka lat w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz od 6 lat  abulatoryjnie. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz małżeństw i par.

Irmina

Emilia Chojnacka – Filipczak – psycholog

Z wykształcenia jestem psychologiem (spec. kliniczna) i filozofem (spec.komunikacja społeczna), absolwentka UAM w Poznaniu. W trakcie studiów filozoficznych zajmowała mnie współczesna sztuka kobiet oraz neuroestetyka, a psychologia bezustannie dyscyplinowała myślenie. Oba kierunki ukończyłam z wyróżnieniem. W praktyce klinicznej dążę do tego, by jakość mojej pracy wyznaczała wszechstronność kwalifikacji, które podnoszę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyłam kurs terapii systemowej w WTTS w Poznaniu, obecnie specjalizuję się w psychoterapii (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii PTP rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) oraz realizuję proces certyfikacyjny w ramach terapii uzależnień i współuzależnień (Studium Terapii Uzależnień IPZ w Warszawie). W codziennej pracy zajmuję się psychoterapią (pracuję w podejściu integracyjnym) oraz diagnozą psychologiczną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP. Prywatnie niesłabnącą fascynacją darzę książki – ludzi w książkach, książki w ludziach, podróże – do wnętrza i po świecie, zawsze kiedy mogę, otaczam się dźwiękami muzyki, wciąż poszukuję swojej filozofii. Głęboko wierzę, że człowiek jest zdolny do samorealizacji – utrudnionej często przez ogrom cierpienia, które stało się częścią jego prywatnej historii.

Emilia

lek. med. Anna Mikołajczyk – lekarz psychiatra.

W 1996 r ukończyłam  studia medyczne  na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej w Łodzi. W 1998 roku zostałam zatrudniona  w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego  przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w  Koninie, a od 1999 do 2007 roku w Oddziale Leczenia Uzależnień w WSZ w Koninie. W 2000 roku zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia z psychiatrii. W latach 2003-2005 pełniłam na Oddziale Leczenia Uzależnień  obowiązki ordynatora. Od 2004 r do 2011 r pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego “Chiron”, a od 2009 r w Poradni leczenia Uzależnień w Kole. Od 2012 roku rozpoczęłam pracę w Konińskim Centrum Zdrowia   Psychicznego. Przez cały czas pracy zawodowej uczestniczę w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dokształcających z zakresu psychiatrii i dziedzin pokrewnych.